תפריט נגישות
שינוי גודל גופן    A  A  A
שינוי ניגודיות לבן  |  שחור

קשרי משקיעים  /  דוחות כספיים

דוחות כספיים


שנה קובץ תאריך חברה
2020 דוח רבעון 1 לשנת 2020 01/06/2020 רציו מימון
2020 דוח רבעון 1 לשנת 2020 31/05/2020 רציו
2020 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019 24/03/2020 רציו
2020 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2019 24/03/2020 רציו מימון
2019 דוח רבעון 3 לשנת 2019 26/11/2019 רציו
2019 דוח רבעון 3 לשנת 2019 26/11/2019 רציו מימון
2019 דוח רבעון 2 לשנת 2019 27/08/2019 רציו
2019 דוח רבעון 2 לשנת 2019 27/08/2019 רציו מימון
2019 דוח רבעון 1 לשנת 2019 22/05/2019 רציו מימון
2019 דוח רבעון 1 לשנת 2019 22/05/2019 רציו
2019 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018 26/03/2019 רציו מימון
2019 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2018 26/03/2019 רציו
2018 דוח רבעון 3 לשנת 2018 27/11/2018 רציו
2018 דוח רבעון 3 לשנת 2018 27/11/2018 רציו מימון
2018 דוח רבעון 2 לשנת 2018 20/08/2018 רציו מימון
2018 דוח רבעון 2 לשנת 2018 20/08/2018 רציו
2018 דוח רבעון 1 לשנת 2018 30/05/2018 רציו מימון
2018 דוח רבעון 1 לשנת 2018 30/05/2018 רציו
2018 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017 29/03/2018 רציו
2018 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2017 29/03/2018 רציו מימון
2017 דוח רבעון 3 לשנת 2017 28/11/2017 רציו מימון
2017 דוח רבעון 3 לשנת 2017 28/11/2017 רציו
2017 דוח רבעון 2 לשנת 2017 29/08/2017 רציו
2017 דוח רבעון 2 לשנת 2017 29/08/2017 רציו מימון
2017 דוח רבעון 1 לשנת 2017 28/05/2017 רציו מימון
2017 דוח רבעון 1 לשנת 2017 28/05/2017 רציו
2017 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2016 30/03/2017 רציו
2016 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2016 30/03/2017 רציו מימון
2016 דוח רבעון 3 לשנת 2016 29/11/2016 רציו מימון
2016 דוח רבעון 3 לשנת 2016 29/11/2016 רציו
2016 דוח רבעון 2 לשנת 2016 24/08/2016 רציו מימון
2016 דוח רבעון 2 לשנת 2016 24/08/2016 רציו
2016 דוח רבעון 1 לשנת 2016 29/05/2016 רציו מימון
2016 דוח רבעון 1 לשנת 2016 29/05/2016 רציו
2016 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2015 29/03/2016 רציו מימון
2016 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2015 29/03/2016 רציו
2015 דוח רבעון 3 לשנת 2015 25/11/2015 רציו מימון
2015 דוח רבעון 3 לשנת 2015 25/11/2015 רציו
2015 דוח רבעון 2 לשנת 2015 20/08/2015 רציו מימון
2015 דוח רבעון 2 לשנת 2015 20/08/2015 רציו
2015 דוח רבעון 1 לשנת 2015 28/05/2015 רציו מימון
2015 דוח רבעון 1 לשנת 2015 28/05/2015 רציו
2015 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2014 22/03/2015 רציו מימון
2015 דוח תקופתי ושנתי לשנת 2014 22/03/2015 רציו

הדוחות המיידים והתקופתיים המוצגים באתר זה כוללים דוחות מהותיים בלבד אשר הוגשו על-ידי החברה לרשות לניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ. מובהר, כי החברה אינה מתחייבת להציג באתר זה את כל הדוחות המיידים והתקופתיים אשר פורסמו על-ידה ובאותם לוחות הזמנים בהם הוגשו הדוחות הנ"ל כאמור. ניתן לעיין בכל הדוחות המיידים והתקופתיים המלאים שפורסמו על-ידי החברה באתר האינטרנט של הבורסה בתל-אביב maya.tase.co.il ובאתר ההפצה של רשות ניירות ערך www.magna.isa.gov.il.